Internet Marketing คืออะไร

September 11, 2014 | Internet Marketing

internet-marketing-course

Internet Marketing คืออะไร

Internet Marketing (IM) คือ การใช้อินเตอร์เน๊ตทำการตลาด เป็นวิธีที่ทำให้ข้อมูลถูกส่งถึงกลุ่มเป้าหมายได้ภายในเวลาสั้นๆ โดยการเอาเครื่องมือบนอินเตอร์เน๊ตมาใช้ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการกระจายข้อมูลสินค้า หรือ บริการไปถึงกลุ่มลูกค้า

Internet Marketing มีชื่อที่ถูกเรียกในแบบอื่นด้วย คือ Online Marketing , i-Marketing, Web Marketing, e-Marketing (แต่ในที่นี่ผมขอเรียกว่า Internet Marketing)

ประเภทของ Internet Marketing ก็มีอยู่ 2 แบบ

1.เพื่อประชาสัมพันธ์

องค์กรด้านการทำสื่อจะใช้ IM เพื่อสื่อสารกับผู้คนให้เกิดความสนใจในสินค้าหรือบริการของลูกค้า เช่น ลูกค้าให้สินค้ามา จ้างองค์กรสื่อทำให้ผู้คนเห็น องค์กรสื่อก็จะใช้ IM ในการโฆษณาและวัดผลการทำสื่อ โดยใช้เครื่องมือต่างๆ ที่ผู้ให้บริการการทำ IM มี

2.เพื่อหารายได้ผ่านเว๊บ

เมื่อปริมาณผู้ใช้อินเทอร์เน๊ตมากขึ้นผู้คนก็มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลมากขึ้น ดังนั้นก็จะมีคนทำหน้าที่เป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างผู้คนและเจ้าของสินค้าหรือบริการให้เกิดการซื้อขาย โดยผู้ทำหน้าที่ก็จะมีเชื่อมผู้คนกับเจ้าของสินค้าก็จะได้รับส่วนแบ่งรายได้จากเจ้าของสินค้า

 

Internet Marketing  มีเครื่องมืออะไรบ้าง

SEO (Search engine optimization ) การทำเว๊บไซค์ ของตัวเองให้ติดอันดับใน search engineต่างในระดับแรกๆ เพื่อให้ลูกค้าเห็นทำให้มีโอกาสได้ทำตลาดได้มากกว่าคนอื่น

SMO   (Social Media Optimization) การใช้ Social Media ในการทำการตลาด

Email Marketing การทำตลาดโดยใช้ E-Mail ในการสื่อสารซึ่งได้ผลมากในการทำ Internet Marketing

Affiliate Marketing   การเป็นนายหน้าในการขายของผู้ผลิตสินค้า ผ่านเว๊บไซค์

AdSense Blogging การโฆษณาในเว๊บไซค์ Blog ต่างๆ เผื่อให้เป็นที่รู้จัก

Online  Advertising  การทำการตลาด หรือประชาสัมพันธ์ เว๊บไซค์ ให้เป็นที่รู้จักผ่านจากการใช้ Internet

Search Engine Marketing เป็นเครื่องมือทางการตลาดเพื่อช่วยค้นหาบน Internet

ซึ่งจริงๆ มันมีมากกว่านี้ แต่นี้อธิบายตามภาพที่หามา ส่วนอื่นๆ ที่มากกว่านี้จะขอหาข้อมูลเพิ่มมาแบ่งปันให้ทราบกันในภายหลัง

 

ในการทำ Internet Marketing นั้นต้องใช้วิธีการต่างๆ มาผสมผสาน ขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่เราตั้งไว้ว่าอยากทำการตลาดด้วยเหตุผลอะไร เช่น เพิ่มยอดขาย, ให้คนทั่วไปได้รู้จักแบรนด์, ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ จะได้นำวิธีการต่างเหล่านี้มาปรับใช้ได้เหมาะสมครับ ^^

 

credit pic : dsim bluerisemedia

Tags: , , , ,