Google Analytics คือ อะไร?

October 28, 2015 | Google Analytics, การตลาดออนไลน์

Google Analytics คือ เครื่องเก็บสถิติข้อมูลผู้คนที่เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์  ซึ่งการเก็บจะค่อนข้างละเอียดมาก อีกทั้งยังมีข้อดีในการทำงานร่วมกับเครื่องอื่นๆ ของ Google อีกด้วย

ทำไมต้องใช้ Google Analytics Google Analytics คือ

  • มันฟรี!!!
  • แสดงข้อมูลได้ครบ
  • ใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ ได้

ทั้งหมดนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ Google Analytics เพื่อให้ เจ้าของเว็บไซต์หันมาใช้ Google Analytics แต่ถ้ามองมากไปกว่านั้น Google Analytics  ถูกสร้างมาเพื่อให้เจ้าของเว็บไซต์ เห็นถึงข้อมูลผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ จากนั้นให้มันข้อมูลเหล่านั้นมาพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้น ซึ่ง Google Analytics สามารถบอกข้อมูลเหล่านั้นได้หมดทุกอย่าง

เหมือนในรูป ถ้าใช้ Google Analytics เราจะเห็นถึงปัญหา และ รู้ว่าจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร มากไปกว่านั้น จะทำให้เราก่อเกิดรายได้จากเว็บไซต์เราได้อย่างไร

เข้าใจขั้นตอน การทำงาน Google Analytics

เรามาทำความเข้าใจขั้นตอนการทำงานของ Google Analytics กันดีกว่า

1.สร้างเว็บไซต์ไว้ที่ Hosting

2.ทำการนำโค้ด script ของ Google Analytics ไปใส่ใน เว็บไซต์

3.เมื่อมีคนเข้ามาในเว็บไซต์แล้ว โค้ดจะส่งข้อมูล ไปที่ Server ของ Google

4.Google จะนำข้อมูลไปแยกและนำไปจัดเก็บในฐานข้อมูลของ Google

5.ข้อมูลการเข้าเว็บไซต์จะไปถูกแสดงที่ Google Analytics

เจ้าของเว็บไซต์ จะใช้งาน Google Analytics ได้อย่างไร

ข้อมูลหลักๆ ที่ Google Analytics ให้ชม

  • ผู้ชม (Audience) บอกถึงการเข้าถึงเว็บไซต์ในแต่ละช่วงเวลาว่ามีมากหรือน้อย คนที่เข้าเว็บไซต์มาจากที่ไหนบ้าง มาด้วยเครื่องมือใด เป็นต้น
  • การกระทำ (Acquisition) บอกถึงข้อมูลช่องทางที่คนที่เข้าเว็บไซต์เข้ามา เช่นการค้นหา การโฆษณา email เป็นต้น
  • พฤติกรรม (Behavior) บอกถึงข้อมูลในแต่ละหน้าของเว็บไซต์เรา
  • เป้าหมายของเว็บไซต์ (Conversions)

 

สรุปแล้ว Google Analytics เป็นเครื่องมือเก็บข้อมูลคนเข้าเว็บไซต์ เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์และพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์เกิดการเติบโตและประสบความสำเร็จในการสร้างเว็บไซต์

บทความที่เกี่ยวข้อง