Rich habits

21 วิถีทางแห่งความมั่งคั่งและความสำเร็จ

October 28, 2014 | Rich

  21 วิถีทางแห่งความมั่งคั่งและความสำเร็จ 1.สร้างนิสัยดีๆ ทุกวัน นิสัยที่ดีคือรากฐานของการสร้างความมั่งคั่ง ความแตกต่างระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับนิสัยในแต่ละวันของพวกเขา คนที่ประสบความสำเร็จมีนิสัยดีๆมากมายและมีนิสัยไม่ดีนิดนึง ถ้าคุณเข้าใจว่านิสัยที่ไม่ดีของคุณที่ขัดขว้างคุณจากความมั่งคั่ง สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือพัฒนาเปลี่ยนแปลงนิสัยนั้น Bad Habit/Good Habit ดูทีวีมากเกินไป เปลี่ยนเป็น จำกัดการดูทีวีเป็นวันละ 1 ชั่วโมงพอ จำชื่อคนไม่ได้ เปลี่ยนเป็น เขียนชื่อพวกเขาลงไปและจำมันให้ได้ ใน 30 วัน ถ้าคุณทำตามรายการนิสัยดีๆ…

Tags: , , , ,

Our friends