Review: หนังสือ ยิ่งให้ยิ่งรวย

November 05, 2015 | พัฒนาชีวิต, หนังสือน่าอ่าน

หนังสือ ยิ่งให้ยิ่งรวย เป็นหนังสือซี่รี่มีสามเล่ม เล่มนี้เป็นมีเนื้อหา และ ตัวอย่าง
ที่เป็นประโยชน์ในการเป็นนักขาย ไม่ว่าตอนนี้คุณจะใครก็ได้ พนักงานบริษัท
เจ้าของธุรกิจ หรือ แม่บ้าน ข้อมูลในเล่นนี้บอกเล่าถึงการเป็นนักขายแบบไม่ขาย

เทคนิคต่างๆในเล่ม ถ้านำไปปรับใช้กับชีวิต ชีวิตก็จะรายล้อมด้วยความสุขมากขึ้น

“ยิ่งให้ยิ่งได้ ยิ่งให้ยิ่งรวย” กฏสำหรับนักขาย

ข้อดีของหนังสือ

  • วิธีขายแบบไม่ขาย
  • เห็นภาพชัด
  • ใช้ข้อมูลไปพัฒนาการขายได้จริง

เหมาะกับใคร

  • นักขาย
  • นักธุรกิจ
  • นักพัฒนาตัวเอง

หนังสือ ยิ่งให้ยิ่งรวย