Review หนังสือ Owner’s Guide To a Small Business WEBSITE

October 30, 2015 | พัฒนาชีวิต, หนังสือน่าอ่าน

หนังสือ Owner’s Guide To a Small Business WEBSITE
เป็นหนังสือที่ดีมากๆ อีกเล่มที่พูดถึงการสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์ มุมมองการเริ่มธุรกิจออนไลน์
ว่าควรมีอไรบ้าง เครื่องมือที่ควรหยิบยกมาใช้งาน ได้อย่างครบทวน ยังมีกรณีตัวอย่างมากมาย
เพื่อเปลี่ยนเทียบให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน

หนังสือเล่มนี้ได้บอกถึงรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนในการสร้างธุรกิจออนไลน์ วิธีคิด
วิธีการเลือกเครื่องมือมาใช้ การวางแผนในแต่ละช่วงว่าควรทำอะไรบ้าง แม้แต่การคุยกับโปรแกรมเมอร์

ทั้งหมดในหนังสือไม่ได้บอกถึงเรื่อง เทคนิคคอลลึกๆใน การสร้างเว็บไซต์หรือการทำตลาดออนไลน์

ข้อดีของหนังสือ

  • ให้รายละเอียดการทำธุรกิจออนไลน์ชัดเจน
  • ให้มุมมองการสร้างธุรกิจออนไลน์ครบทุกมิติ

เหมาะกับใคร

  • เจ้าของธุรกิจ
  • ผู้ที่สนใจการเริ่มต้นธุรกิจ

หนังสือ Owner’s Guide To a Small Business WEBSITE

Tags: ,