Facebook Ads

วิธีลงโฆษณา facebook ต้องหาลูกค้าเจอก่อน

December 01, 2015 | Facebook Ads, การตลาดออนไลน์

วิธีลงโฆษณา facebook เริ่มจากเข้าใจในการหาลูกค้าก่อน 1.หากลุ่มลูกค้า 2.กรองว่ากลุ่มลูกค้าชอบไม่ชอบอะไร อายุ เพศ ที่อยู่ สิ่งที่ต้องทำคือ แยกประเภทของลูกค้าให้ชัดเจน เพื่อจะได้นำมาโฆษณาได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ถ้าทำได้แบบนั้นหมายความว่า เราก็จะมีกำไรมากขึ้นการเข้าใจลูกค้า และ วิธีลงโฆษณา facebook ครั้งนี้ก็จะประสบความสำเร็จนั้นเอง   http://blog.qwaya.com/finding-your-audience-on-facebook-infographic

Tags:

Our friends