9 สิ่งที่คนรวยทำและไม่ทำในแต่ละวัน

January 27, 2015 | LIFE/WORK, Rich

1.พวกเขามีเป้าหมายเสมอ

“ฉันโฟกัสเป้าหมายทุกวัน”
คนรวยเห็นด้วย 62%
คนจนเห็นด้วย 6%

คนที่มีความมั่งคั่งไม่ใช่มีเป้าหมายอย่างเดียว แต่ 67% พวกเขาเขียนเป้าหมายลงไปด้วย
เพราะฉะนั้นเป้าหมายจะประกอบด้วย 2 สิ่งคือ 1.เป็นลายลักษณ์อักษร 2.ลงมือทำให้สำเร็จ

2.พวกเขารู้ว่าจำเป็นต้องทำให้อะไรให้เสร็จในแต่ละวัน

“ฉันจัดการกับรายการสิ่งที่ต้องทำทุกวัน”
คนรวยเห็นด้วย 81%
คนจนเห็นด้วย 19%

คนที่มี่ความมั่งคั่งไม่ใช่แค่ทำรายการที่จะทำไว้เท่านั้น แต่ 67% ของพวกเขาทำสำเร็จด้วย
และ 70% หรือ มากกว่านั้นทำรายการที่จะต้องทำในแต่ละวัน ทุกวัน

3.พวกเขาไม่ดูทีวี

“ฉันดูทีวีวันละ 1 ชั่วโมง หรือ น้อยกว่านั้น”
คนรวยเห็นด้วย 67%
คนจนเห็นด้วย 23%

ปกติเพียง 6% ของคนรวยชอบดูรายการทีวี เมื่อเปรียบเทียบกับ 78% ของคนปกติ
มันก็เลยเป็นเรื่องธรรมที่คนรวยใช้เวลาสร้างเวลาให้มีคุณค่ามากกว่า คนรวยไม่ได้หนีจากการดูทีวี
แต่พวกเขาไม่ได้ดูทีวีเป็นนิสัยต่างหาก พวกเขาไม่ดูทีวีมากเพราะพวกเขารู้สึกว่ามีอย่างอื่นที่ต้องทำมากกว่า

4.พวกเขาอ่านหนังสือแต่ไม่ใช่เพื่อความสนุก

“ฉันรักการอ่าน”
คนรวยเห็นด้วย 86%
คนจนเห็นด้วย 26%

แน่นอนคนรวยรักการอ่าน แต่ไม่ใช่พวกนิยาย พวกเขาเลือกเฉพาะหนังสือพัฒนาตัวเอง
อันที่จริง 88% ของคนรวยอ่านหนังสือพัฒนาตัวเอง 30 นาทีต่อวัน เปรียบเทียบกับ 2% ของคนธรรมดา

5.พวกเขาสนใจในหนังสือเสียง

“ฉันฟังหนังสือเสียงระหว่างเดินทางไปทำงาน”
คนรวยเห็นด้วย 63%
คนจนเห็นด้วย 5%

หากว่าคุณไม่มีหนังสือเสียง คุณสามารถทำอย่างอื่นที่เป็นกิจกรรมพัฒนาตัวเองก็ได้

6.พวกเขาทำมากกว่าจุดที่ออฟฟิตต้องการเสมอ

“ฉันทำมากกว่าที่สิ่งที่ขอมา”
คนรวยเห็นด้วย 81%
คนจนเห็นด้วย 17%

86% ของคนรวยทำงานมากกว่า 50 ชั่วโมงต่อ 1 สัปดาห์

7.พวกเขาไม่หวังที่จะรวยโดยบังเอิญ

“ฉันเล่นหวยเป็นปกติ”
คนรวยเห็นด้วย 6%
คนจนเห็นด้วย 77%

คนรวยไม่หวังที่จะซื้อหวยแล้วถูกหรอก เพราะโอกาสที่จะถูกมีน้อยเกินไป แต่การสร้างขึ้นมาเอง
มีโอกาสที่จะสร้างเงินได้มากกว่า

8.พวกเขาดูรอบเอวเสมอ

“ฉันคำนวณแคลอรี่ทุกวัน”
คนรวยเห็นด้วย 57%
คนจนเห็นด้วย 5%

คนรวยสนใจกับเรื่องสุขภาพ เพราะสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุด พวกเขาตื่นมาออกกำลังกายใจแต่ละวัน
ดูและคำนวณปริมาณคุณค่าทางอาหารที่จะต้องกินในแต่ละมื้อเพื่อจะได้สุขภาพที่ดีในการสร้างเงินต่อไป

9.พวกเขาใส่ใจรอยยิ้มเสมอ

“ฉันใช้ไหมขัดฟันทุกวัน”
คนรวยเห็นด้วย 62%
คนจนเห็นด้วย 16%

 

source

Related Posts

(Visited 133 times, 1 visits today)

Tags: , , ,