Yearly Archives: 2016

March 09, 2016 | Uncategorized

ใครที่เพิ่งรู้จัก Google Analytics ช่วงแรกๆ อาจจะงง กับคำศัพท์ต่างๆ ว่า แต่ละคำมันคืออะไร รู้แล้วไปใช้ทำอะไรได้ คำศัพท์พื้นฐานของ Google Analytics มีอะไรบ้างนะ วันนี้เรามีเรียนรู้เรื่อง “ คำศัพท์ที่ใช้ใน Google Analytics ที่คุณควรรู้ ” ถ้าเราเปิด Google Analytics ใน  Tap Report…