Archives 2015 March

การขายของบนโลกโซเชียล ให้ประสบความสำเร็จ

March 23, 2015 | การตลาดออนไลน์, ธุรกิจออนไลน์

การขายของบนโลกโซเชียล? วิวัฒนาการโลกโซเชียลมีเดียกำลังเปลี่ยนรูปแบบด้วยสามสิ่งสำคัญ คือ การตลาด, การขาย และ การให้บริการลูกค้า  การขายของบนโลกโซเชียลให้ประสบความสำเร็จ มากกว่า 5 ปีที่ผ่านมาตลาดบนโลกโซเชียลได้เป็นตลาดที่จดจ่อกับแบรด์นเพื่อสร้างหนทางใหม่ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า แต่ตอนนี้ได้กลายเป็นสังคมที่ขายแบบบอกต่อกันไป

Tags: , ,

Our friends