เข้าใจ Layer ใน Photoshop

December 14, 2015 | Uncategorized

เลเยอร์

สิ่งสำคัญในการทำงานกราฟฟิก คือใน 1 ชิ้นงาน จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่างๆ มากมาย ทั้งรูปภาพ และตัวอักษร ซึ่งมันอาจจะมีรูปภาพหลายๆ รูปภาพมาประกอบกัน ข้อความหลายๆ ข้อความวางอยู่ในงาน ซึ่งเราจะต้องใช้เลเยอร์นี่แหละ ในการจัดการองค์ประกอบเหล่านั้น มาเริ่มกันเลย

เลเยอร์ คือการซ้อนภาพ เหมือนการนำแผ่นใสที่มีภาพวางทับกันเป็นชั้นๆ แผ่นใสที่ไม่มีภาพ ก็จะมองเห็นทะลุถึงแผ่นใสที่อยู่ด้านล่างได้

การใช้เลเยอร์นั้นจะช่วยให้การจัดวางงานง่ายขึ้น เนื่องจากแต่ละเลเยอร์นั้นจะทำงานเป็นอิสระต่อกัน เมื่อเราต้องการแก้ไขในแต่ละเลเยอร์ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อเลเยอร์อื่นๆ

การควบคุมเลเยอร์ด้วยพาเนล Layers

ในการใช้งานเลเยอร์นั้น จะมี พาเนล Layers ที่ช่วยควบคุมเลเยอร์ทั้งหมด โดยจะเรียงลำดับจากเลเยอร์ด้านบนไปจนถึงเลเยอร์สุดท้าย

ส่วนประกอบของพาเนล Layers มีดังนี้

การใช้งานเลเยอร์

Active Layer

ในการทำงาน จะประกอบไปด้วยหลายๆ เลเยอร์ แต่เราจะสามารถทำงานได้เพียงทีละเลเยอร์เท่านั้น ซึ่งเลเยอร์ที่เราทำงานอยู่นั้น เรียกว่า Active Layer ซึ่งในพาเนล Layer จะเป็นแถบสีน้ำเงิน  โดยหากเราจะเรียกเลเยอร์ใดมาทำงาน ให้เราเลื่อนเมาส์ไปที่เลเยอร์นั้น แล้วคลิกเมาส์ที่แถบของเลเยอร์ที่ต้องการ เลเยอร์นั้น ก็จะกลายเป็น Active Layer

 

นอกจากนั้น ถ้าเราเลือกเครื่องมือ Move Tool  ที่ออปชั่นบาร์จะมีตัวเลือก Auto Select Layer เมื่อคลิกเลือก เราจะสามารถเลือกเลเยอร์ได้โดยการคลิกเมาส์บนภาพได้เลย จากตัวอย่างมี 2 เลเยอร์ หากเราคลิกที่ ข้อความ ก็จะกลายเป็นว่าเราเลือกเลเยอร์ที่เป็นข้อความเป็น Active Layer ทันที และตัวเลือก Show Transform Controls หากเราคลิกเลือก จะทำให้ เลเยอร์ที่เราเลือกมีกรอบสี่เหลี่ยม จะช่วยให้เราสามารถ ย่อ-ขยาย ขนาดของเลเยอร์นั้นได้เลย

การเปลี่ยนเลเยอร์ Background ให้เป็นเลเยอร์ปกติ

เลเยอร์ Background จะมีรูป ล๊อคอยู่ทำให้ไม่สามารถตกแต่งแก้ไขได้ หากเราต้องการแก้ไขต้องเปลี่ยนเลเยอร์ Background ให้เป็นเลเยอร์ปกติ โดยการ

1.ดับเบิ้ลคลิกที่เลเยอร์ Background

2.เปลี่ยนชื่อ (ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้) และคลิก Ok เลเยอร์ Background จะกลายเป็นเลเยอร์ปกติ

การซ่อนและแสดงเลเยอร์

ในการทำงานแต่ละงาน จะประกอบไปด้วยเลเยอร์จำนวนมาก หากในแต่ละเลเยอร์นั้น ถูกจัดวางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีในส่วนของเลเยอร์อื่นๆ ที่อยู่ระหว่างการตกแต่ง แต่เจ้าเลเยอร์ที่เสร็จแล้ว มันมาบดบัง ทำให้การทำงานในเลเยอร์ปัจจุบันมองไม่เห็นตำแหน่งหรือยากต่อการแก้ไข เราสามารถซ่อนเลเยอร์นั้นๆ เพื่อให้สามารถเห็นเลเยอร์ที่แก้ไขอยู่ปัจจุบันได้ชัดเจน โดยที่เลเยอร์นั้นยังอยู่ ไม่ได้ถูกลบทิ้ง โดยการ

  1. คลิกเมาส์ที่เพื่อซ่อนเลเยอร์ ช่องจะเปลี่ยนเป็น 
  2. หากต้องการแสดง ให้คลิกที่  เพื่อแสดงเลเยอร์นั้น

การเปลี่ยนลำดับเลเยอร์

ในการทำงานเลเยอร์ที่ถูกสร้างขึ้นตามลำดับการสร้างงานของเรา โดยเลเยอร์ที่ถูกสร้างก่อนจะอยู่ด้านล่างสุด ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนลำดับของเลเยอร์ได้ ดังตัวอย่าง หากเราต้องการให้ลูกโป่ง มาอยู่ด้านหน้าตัวบุคคล  เพื่อให้ลูกโป่งมาทับตัวบุคคล

ให้คลิกเมาท์ที่เลเยอร์ลูกโป่ง ลากมาวางด้านบนเลเยอร์ที่เป็นภาพบุคคล

จะได้ภาพลูกโป่งอยู่ด้านหน้าตัวบุคคลตามต้องการ

การล๊อคเลเยอร์

การล๊อคเลเยอร์มี 4 รูปแบบดังนี้

Lock transparency pixels จะป้องกันทุกพิกเซลในส่วนของภาพโปร่งแสงเอาไว้ ไม่ให้มีการแก้ไขใดๆ

Lock image pixels จะป้องกันทุกพิกเซลในเลเยอร์ ทั้งส่วนที่มีภาพ และไม่มีภาพ

Lock Position ป้องกันไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายภาพในเลเยอร์

Lock All ป้องกันทุกการแก้ไข และการเคลื่อนย้าย

การคัดลอกเลเยอร์

ในการทำงานที่หากเราต้องการป้องกันการผิดพลาด เราอาจจะคัดลอกเลเยอร์สำรองไว้ หรือในบางกรณีที่ต้องการคัดลอกเลเยอร์นั้นๆ เพื่อการใช้งาน ใก้เราคลิกเลือกเลเยอร์นั้นๆ และลากไปวางที่ไอคอน จะเกิดเป็นเลเยอร์ใหม่ ที่มีคำว่า Copy ต่อท้ายชื่อเดิมจากเลเยอร์ที่เราคัดลอกมา

การลบเลเยอร์

หากเราไม่ต้องการใช้งานเลเยอร์ใดๆ แนะนำให้ลบ เพราะหากเก็บไว้จะทำให้ไฟล์มีขนาดใหญ่โดยการคลิกที่เลเยอร์นั้นๆ และลากไปวางที่ไอคอน ก็จะเป็นการลบเยอร์นั้นทิ้ง

นี่ก็เปลี่ยนส่วนนึงในการใช้งานเลเยอร์ หวังว่าผู้อ่านคงจะพอเข้าใจและนำไปใช้ในการจัดวางองค์ประกอบต่างๆ ได้อย่างเป็นระเบียบระเบียบ สวยงามตามรูปแบบงานที่ต้องการครับ