สอน photoshop การตัดและการเลือกภาพบางส่วน

November 21, 2015 | Uncategorized

สอน photoshop ครั้งนี้ เรื่องการตัดและการเลือกภาพบางส่วน

บทนี้จะกล่าวถึงการตัดภาพ หรือการเลือกภาพบางส่วน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการใช้งาน Photoshop เพราะในการตกแต่งภาพ แต่ละส่วนของภาพ ย่อมมีความสำคัญที่แตกต่างกันออกไป บางส่วนเราอาจต้องการแต่งให้มีความโดดเด่น เพื่อให้เป็นจุดสนใจ หรือบางส่วนอาจไม่ได้อยู่ในความต้องการ ก็ต้องตัดส่วนนั้นๆ ทิ้งไป ยกตัวอย่างเราให้เพื่อนถ่ายภาพเรายืนอยู่ริมทะเลที่ต้องการท้องฟ้าที่สดใส แต่ในวันนั้นกลับมีเมฆครึ้ม ถ้าเราจะแต่งฟ้าให้สดใส แต่เราไม่ใช้เครื่องมือเพื่อเลือกแก้ไขเฉพาะท้องฟ้า ใบหน้าเราในภาพกับท้องฟ้า ก็อาจจะแยกกันไม่ออกว่าอันไหนท้องฟ้า อันไหนหน้าเรา 55 วันนี้จึงแนะนำเครื่องมือในการเลือกพื้นที่ เพื่อนำไปปรับใช้กับการตกแต่งภาพแบบเฉพาะส่วนกันครับ

เป็นการเลือกพื้นที่รูปทรงเรขาคณิต (Marquee Tool)

เป็นการเลือกพื้นที่ภาพตามขอบเขตที่ต้องการ ซึ่งอยู่ในรูปทรงเรขาคณิต 4 รูปแบบดังนี้

 Rectangular Marquee Tool ใช้เลือกพื้นที่รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า

 Elliptical Marquee Tool ใช้เลือกพื้นที่รูปวงกลมหรือวงรี

 Single Row Marquee Tool ใช้เลือกพื้นที่เป็นเส้นตรงแนวนอน กว้าง 1 พิกเซล

 Single Column Marquee Tool ใช้เลือกพื้นที่เป็นเส้นตรงแนวตั้ง กว้าง 1 พิกเซล

การเลือกพื้นที่สามารถทำได้โดยการลากเมาส์บนภาพตามขนาดที่เราต้องการ จากนั้นจะมีเส้นประ เกิดขึ้นบริเวณที่เราเลือก จากนั้นก็ตกแต่งภาพในส่วนพื้นที่นั้นตามต้องการ

ตัวอย่างการใช้Rectangular Marquee Tool         ตัวอย่างการใช้ Elliptical Marquee Tool

ตัวอย่างการใช้ Single Row Marquee Tool       ตัวอย่างการใช้ Single Column Marquee Tool

ในการใช้เครื่องมือ Marquee มีเทคนิคในการใช้คีย์บอร์ดร่วมกับการใช้เมาส์ดังนี้

หากต้องการเลือกพื้นที่ ที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือวงกลม ให้กดปุ่ม shift ค้างขนาดขณะลากเมาส์เลือกพื้นที่

การกด Alt ค้างในขณะลากเมาส์เลือกพื้นที่ จะเป็นการเลือกจากจุดศูนย์กลาง

หากต้องการยกเลิกพื้นที่ที่ให้ ให้คลิกเมาส์อีกครั้ง หรือใช้คีย์ลัด Ctrl+D

เลือกพื้นที่แบบอิสระ (Lasso Tool)

เป็นการเลือกพื้นที่ที่ไม่เป็นรูปทรงเรขาคณิต คือเป็นการเลือกพื้นที่ภาพตามเส้นขอบภาพลากไปจนบรรจบที่จุดเริ่มต้นอีกครั้ง มีอยู่ 3 ลักษณะ

 Lasso Tool ลากเส้นแบบอิสระเป็นการเลือกพื้นที่โดยการลากเมาส์ไปตามแนวของภาพที่เราต้องการ แต่ต้องอาศัยความนิ่งของมือด้วย ซึ่งผมไม่แนะนำให้ใช้วิธีการนี้

 Polygonal Lasso Tool ลากเส้นแบบเส้นตรงเป็นการเลือกพื้นที่ที่เป็นรูปทรงหลายเหลี่ยม โดยใช้เมาส์คลิกในจุดที่เป็นจุดตัดของเหลี่ยม ทุกๆ มุม จนบรรจบที่จุดเริ่มต้น แนะนำให้ใช้กับภาพที่มีลักษณะเป็นรูปทรงหลายเหลี่ยม เช่น ภาพทีวี

 Magnetic Lasso Tool ลากเส้นแบบตัวช่วย เป็นการเลือกภาพที่มีขอบที่คมชัด สีของเส้นขอบต่างกับสีพื้นหลังของภาพอย่างชัดเจน เครื่องมือนี้จะเป็นเหมือนแม่เหล็กดูดเส้น ตามการลากเมาส์ของเรา ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเลือกพื้นที่ เพราะหากพื้นหลังจะต่างกันไม่มากเท่าไหร่ ก็ยังสามารถใช้เครื่องมือนี้ได้ ด้วยการปรับความถี่(Frequency) ของจุดได้ ซึ่งทำให้การเลือกมีความละเอียดมากขึ้น

วิธีการ คลิกที่จุดเริ่มต้นและลากเมาส์ไปตามพื้นที่ที่ต้องการ หากมีการเคลื่อนที่ผิดพลาดให้กดปุ่ม Delete เพื่อย้อนกลับมายังจุดที่ถูกต้อง และเริ่มต้นลากใหม่ จนมาบรรจบที่จุดเริ่มต้น

 เลือกพื้นที่แบบเร็วทันใจ (Quick Selection Tool)

เครื่องมือนี้ใช้ระบายเพื่อเลือกพื้นที่ของภาพ เมื่อคลิกลากเมาส์ไปในพื้นที่โปรแกรมจะทำการเลือกพื้นที่ที่มีสีใกล้เคียงกันโดยอัตโนมัติ

 เลือกพื้นที่อัตโนมัติ (Magic Wand Tool)

เป็นการเลือกพื้นที่ภาพที่มีสีใกล้เคียงกับค่าสี ในจุดที่เราคลิกเมาส์เลือก เมื่อคลิกเมาส์โปรแกรมจะทำการเลือกพื้นที่ที่มีค่าสีใกล้เคียงกันโดยอัตโนมัติ โดยเราสามารถกำหนกความแตกต่างของค่าสี ซึ่งเปรียบเทียบจากจุดสีบริเวณที่เราคลิกเมาส์ ที่ช่อง Tolerance

 เลือกพื้นที่เพื่อตัดภาพเฉพาะส่วนที่ต้องการ (Crop Tool)

ในภาพบางภาพที่เราต้องการใช้งาน อาจมีส่วนที่เราไม่ต้องการและจะต้องตัดทิ้งไป สามารถใช้เครื่องมือนี้ในการเลือกเฉพาะกรอบที่ต้องการ โดยการคลิกเมาส์ลากในบริเวณที่ต้องการ จากนั้น สามารถปรับขนาดหรือหมุนกรอบภาพที่เลือก เมื่อได้ส่วนที่ต้องการแล้ว กดปุ่ม Enter เพื่อแสดงส่วนที่เราเลือกเท่านั้น

 

การปรับรูปแบบการเลือกพื้นที่

เครื่องมือการเลือกพื้นที่ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น ใช้งานกับภาพที่แตกต่างกัน บางภาพอาจต้องใช้เครื่องมือหลายตัวร่วมกัน เพื่อให้การเลือกพื้นที่ครอบคลุมในส่วนที่เราต้องการได้ทั้งหมด ที่ออปชั่นบาร์ของเครื่องมือ จะมีตัวเลือกในการปรับรูปแบบการเลือกพื้นที่ที่นำมาใช้ร่วมกัน

เลือกพื้นที่ใหม่

คลิกที่  ลากเมาส์ในบริเวณที่ต้องการเพื่อเลือกพื้นที่ใหม่

เพิ่มพื้นที่

ในกรณีที่ต้องการเลือกพื้นที่ภาพเพิ่มขึ้นจากครั้งแรกที่เลือกมาแล้ว ให้คลิกที่  หรือกดปุ่ม Shift ค้างไว้และคลิกบริเวณที่ต้องการเพิ่ม

*ตัวอย่าง ภาพแรกเลือกพื้นที่ส้มทางซ้ายมือ และเพิ่มพื้นที่ของส้มทางซ้ายมือ

 ลดพื้นที่

ในกรณีที่ต้องการลบพื้นที่ที่เลือกไปแล้ว ให้คลิกที่  หรือกดปุ่ม Alt ค้างไว้และคลิกบริเวณที่ต้องการลบ

*ตัวอย่าง ภาพแรกเลือกส้มทั้งสองลูก และเลือกลบผลส้มทางขวามือออก

เลือกเฉพาะพื้นที่ที่ซ้อนทับกัน

ในกรณีที่ต้องการเลือกพื้นที่มีมีส่วนทับซ้อนกันของภาพ ให้คลิกที่  หรือกดปุ่ม Shift+Altค้างไว้ และคลิกในบริเวณที่ทับซ้อนกัน

ในกรณีที่ต้องการเลือกพื้นที่ในส่วนที่ไม่ได้เลือก ตัวอย่างเช่นภาพที่เป็นภาพ Green Screen คือภาพที่มีพื้นหลังสีเดียว ดังภาพตัวอย่าง เราสามารถใช้ Magic Wand ในการเลือกพื้นหลังที่เป็นสีขาวโดยการคลิกเพียงครั้งเดียว แต่เราต้องการส่วนของวัตถุคือผลส้ม ไม่ได้ต้องการพื้นหลัง ให้เลือกคำสั่ง Select->Inverse หรือใช้คีย์ลัด Ctrl+Shift+I เพื่อสลับส่วนที่ต้องการเลือก

จะเห็นได้ว่าเครื่องมือในการเลือกพื้นที่มีหลากหลาย และใช้งานแตกต่างกันไป และสิ่งสำคัญในการเลือกพื้นที่นั้นๆ ก็คือเรื่องของความแตกต่างของสี หากภาพที่มีความแตกต่างของสีในส่วนที่เราต้องการเลือกที่ชัดเจน ก็จะทำให้การเลือกพื้นที่นั้นง่ายขึ้น หากภาพที่มีความแตกต่างของสีที่ใกล้เคียงกัน การเลือกพื้นที่ก็จะยากขึ้น แนะนำง่ายๆ ว่า หากภาพที่มีความแตกต่างของสีที่ชัดเจน ควรจะใช้ Magic Wand Tool และปรับค่า Telerance ตาม หากภาพที่มีความแตกต่างที่ใกล้เคียงกัน เช่นต้องการตัดภาพบุคคลออกจากพื้นหลัง ควรใช้ Magnetic Lasso Tool และปรับ Frequecy ตาม การเลือกพื้นที่ไม่ยากหรอกครับ ถ้าได้ทำบ่อยๆ กับภาพหลายๆ ประเภท ประสบการณ์จะบอกเองว่า เครื่องมือไหน เหมาะกับภาพแบบไหน