คำศัพท์ Google Adwords ที่ต้องเข้าใจ

December 14, 2015 | Google Adwords, การตลาดออนไลน์

คำศัพท์ Google Adwords ที่ต้องทำความเข้าใจก่อนการเริ่มต้นทำ โฆษณาออนไลน์ผ่านเครื่องมือ Google Adowrds เพื่อให้เราสามารถสื่อสารกันได้เข้าใจตรงกันว่า เรากำลังพูดถึงเรื่องอะไร ส่วนไหน ดังนั้น คำศัพท์นี้เป็นสิ่งที่ทุกคนควรรู้ ถ้าจะทำ Adwords

คำศัพท์ Google Adwords ที่ต้องเข้าใจ

Search query : กลุ่มคำที่ถูกค้นหา ในเวลาทำโฆษณาออนไลน์ผ่าน Adwords
Keywords : คำค้นหา
Maximum cost-per-click : ต้นทุนต่อคลิกที่แพงที่สุดสำหรับคำค้นหา
Impression : จำนวนครั้งที่มองเห็น ซึ่งการมองเห็นอาจจะไม่จำเป็นต้องถูกคลิกก็ได้
Conversion : การกระทำที่เสร็จสิ้นสำหรับผู้ที่เข้ามาเวลาไซต์เรา เช่น เราตั้ง Conversion ว่าให้ซื้อขายของในเวลาเราเสร็จแล้วนับเป็น 1 ครั้ง หรือ 1 Conversion เมื่อมีคนเห็นโฆษณาแล้วเข้ามาซื้อของจนจบก็ถือว่าเป็น 1 Conversion
PPC (pay-per-click) : จ่ายเมื่อมีการคลิก เป็นที่มาของรายได้ของ Google Adwords ไม่เราจะทำการโฆษณาแบบ Search หรือ Display เมื่อมีคนเห็นแล้วกดคลิกเข้ามาเว็บไซต์เรา เราก็จะเสียเงินให้กับ Google Adwords ทันที นั้นคือ จ่ายเมื่อมีการคลิก
CPC (cost-per-click) :  ต้นทุนต่อ 1 คลิก เช่น เราซื้อคำค้นหาว่า “เสื้อผ้าเด็ก” ในราคา 5 บาท เมื่อมีคนสนใจเจอโฆษณาแล้วของเราจากคำค้นหานั้นแล้วกดคลิกเข้ามายังเว็บไซต์เรา เราก็เสียเงินให้กับ Google 1 ครั้งหรือ 1 คลิก เป็นจำนวนเงิน 5 บาท
CTR (click-through rate) : อัตรา % ของ การคลิก/การมองเห็นโฆษณา (Click/Impression) เช่น เราทำโฆณษาให้คนมองเห็น 100 ครั้ง แล้วมีการคลิกเข้ามา 3 ครั้ง CTR จะเท่ากับ 3%
CPM (cost-per-mille) : ต้นทุนต่อการมองเห็น 1000 ครั้ง ซึ่งจะใช้กับการโฆษณาแบบ Display นั้นเอง เช่น เราโฆษณาแบบ Display เพื่อโปรโมทสินค้าให้คนเห็น เมื่อคนเห็นทุก 1000 ครั้ง เราก็จะเสียเงินให้กับ Google Adwords 1 ครั้งเป็นจำนวนที่เราตั้งไว้
CPA (cost-per-action/acquisition) : ต้นทุนต่อการกระทำเสร็จสิ้น 1 ครั้ง เช่น เรามีเป้าว่าเมื่อถ้าปิดการซื้อขายได้ 1 ครั้ง ซึ่งแน่นอนเราสามารถวัดเป็น ROI (Return of investment) ได้ในการทำโฆษณา

จะเห็นได้ว่า คำศัพท์ Google Adwords มีหลายคำก็จริงๆ แต่ก็เข้าใจได้ไม่ยากใช่ไหมครับ ที่นี่ในครั้งต่อไป เวลาทำโฆษณาก็จะได้เข้าใจมากขึ้น สื่อสารกันง่ายขึ้น เวลาทำโฆษณาจริงๆ จะได้ลื่นไหล การทำโฆษณาออนไลน์ไม่ได้ยากจริงๆ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Tags: