การสมัคร Google Analytics

November 03, 2015 | Google Analytics, การตลาดออนไลน์

ขั้นตอน การสมัคร Google Analytics ยากไหม?

ไม่ยาก วันนี้จึงนำเอาวิธีการสมัคร แบบ Step by Step มาให้รับชมกันเลย บางคนอาจจะยังไม่รู้ว่า Google Analytics คืออะไร ก็ง่ายเลย Google Analytics คือเครื่องมือฟรีของ Google ที่ใช้เก็บข้อมูลเข้ามาถึงเว็บไซต์เรานั้นเอง

5 ขั้นตอน การสมัคร Google Analytics

1.เข้าเว็บไซต์ Google Analytics  2.กรอกข้อมูลเว็บไซต์

Account Name: ชื่อบัญชีการใช้งาน Google Analytics

Website Name: ชื่อเว็บไซต์

Industry Category: ประเภทเนื้อหาในเว็บไซต์

Reporting Time Zone: เลือกประเทศ (ถ้าเว็บไซต์เราอยู่ในประเทศไทย แนะนำให้เลือกเป็นประเทศไทย การเลือกประเทศมีผลต่อการวิเคราห์ข้อมูลในอนาคต)

3.กด Get Tracking ID

ให้เลื่อนข้อมูลลงมาจากการกรอกข้อมูลเว็บไซต์แล้ว จะมีปุ่มให้กด Get Tracking ID

4.กด Accept ข้อตกการใช้งาน Google Analytics

หลังจากที่กด Get Tracking ID แล้วจะมีหน้าต่างข้อตกลงการใช้งาน Google Analytics ขึ้นมา จากนั้นให้เรากด I Accept

5.เข้าหน้าแรกของ Google Analytics

หน้าแรกของ Analytics จะเห็นหน้าของ Tracking ID

จบการสมัคร Google Analytics

แนะนำหน้าใช้งานของ Google Analytics

หน้า Home จะเห็นหน้ารวบรวม Account เช่นในกรณีที่เราต้องดูแลหลายเว็บไซต์ หน้า Home เราก็จะมี Account ของเว็บไซต์ต่างๆ มารวมกันอยู่หน้านี้

หน้า รายงาน เป็นหน้าหลักในการดูข้อมูลสถิติทั้งหลายของ Account ที่เราเลือก เป็นหน้าที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลการขึ้นถึงของผู้คนที่เว็บไซต์ หน้านี้จะเป็นหน้าที่ตอบโจทย์ปัญหาของเว็บไซต์ว่าเกิดจากอะไร อยากให้เว็บไซต์เป็นอะไร ทำอะไรต่อจากนี้

หน้า ปรับแต่งรายงาน หน้านี้เป็นหน้าที่ใช้สำหรับสร้างรายงาน แบบสร้างขึ้นมาเองเพื่อตอบโจทย์ข้อมูลทางสถิตที่ต้องการและจำเป็นจริง กรณีถ้าเป็นเจ้าของคนเดียวบางทีอาจอยากได้เฉพาะข้อมูลที่ต้องการจริงๆ จึงสร้างรายงานแบบพิเศษขึ้นมา กรณีเราเป็นคนซื้อสื่อออนไลน์หน้านี้ก็ถึงทำมาเพื่อสร้างรายงานแบบเฉพาะเพื่อส่งข้อมูลให้ลูกค้า

หน้า Admin เป็นหน้าจัดการข้อมูลส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเพิ่มคนดูแล Account , การเชื่อมต่อกับเครื่องมอื่นๆ ของ Google หรือ การตั้งเป้าหมายของการทำเว็บไซต์ จะรวมอยู่ในหน้านี้ทั้งหมด

บทความที่เกี่ยวข้อง